Disclaimer voor Taxi deluxe Holland
Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de disclaimer van onze site, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@deluxetaxiholland.com

Disclaimer voor DeluxeTaxiHolland
Alle informatie op deze website – https://www.deluxetaxiholland.com – wordt te goeder trouw en alleen voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. DeluxeTaxiHolland geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie die u op deze website (DeluxeTaxiHolland) vindt, is strikt voor uw eigen risico. DeluxeTaxiHolland is niet aansprakelijk voor enig verlies en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks te volgen naar dergelijke externe sites. Hoewel wij ernaar streven om alleen kwaliteitsvolle links naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben wij geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen aanbeveling in van alle inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en dit kan gebeuren voordat wij de kans hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.

Wees u er ook van bewust dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben waarover wij geen controle hebben. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van deze sites en hun “Terms of Service” controleert voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer en de voorwaarden ervan.

Update
Indien wij dit document bijwerken, wijzigen of veranderingen aanbrengen, zullen die wijzigingen hier duidelijk worden vermeld.